TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
İş Akış Süreçleri
 
Yan Ödeme Cetvelleri İş Akış Süreci
Ek Ders İş Akış Süreci
Yolluk İş Akış Süreci
Vergi Ödenmesi, Kesintilerin İlgili Kurumlara Ödenmesi İş Akış Süreci
Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İş Akış Süreci
Taşınır Malların Konsolide Görevlisi İş Akış Şüreci
Maaş İş Akış Süreci
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme İş Akış Süreci
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü İş Akış Süreci
Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü İş Akış Şüreci
Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü İş Akış Süreci
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Süreci
Ön Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alım İşlemleri İş Akış Süreci
İhale Usulü İle Yapılacak Alım İşlemleri İş Akış Süreci
Muhasebe -Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü İş Akış Süreci
 
80666
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.