Raporlar

  • RAPORLAR
 Birim Faaliyet Raporu

 Durum ve Beklenti Raporu

 İç Kontrol Değerlendirme Raporu

 İdare Faaliyet Raporu

 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

 Stratejik Plan İzleme Raporu

 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi B/Blok Zemin Kat / 60250 Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.